Computer Book 2 Based on Windows 98

Click for Computer Book 1 -- Windows 98
Click for Computer Book 2 -- Windows 98
Click for Computer Book 1 -- Windows XP
Click for Computer Book 2 -- Windows XP
Click for Digital Photography Book
Click for Creating your Family Tree Book

The Really, Really, Really Easy Step-by-step Computer Book 2
ENGLISH

CONTENTS

Read this before you start
Working with programs and windows
Managing folders and files
Working with documents in Word
Creating fancy documents in Word
More on the Internet and e-mail
Keeping your system efficient
Introducing spreadsheets (Excel)
Introducing some other programs

Title: The Really, Really, Really Easy Step-by-step Computer Book 2
Authors: Gavin Hoole and Cheryl Smith
Illustrator: Cheryl Smith
Binding: Paperback
Pages: 136
Language: English
Published: 2004
Imprint: Struik
ISBN: 1868728994

DESCRIPTION:

The Really, Really, Really Easy Step-by-Step Computer Book 2 - for novices of all ages is the next step to understanding computers, and is the follow-up to the very popular first book aimed at beginners.

This hands-on, step-by-step manual is not intended to make the PC user an expert in any particular program, but rather gives additional practical tips and guides so that the user becomes aware of the scope of the PC and of the popular programs and will become confident enough to know where to find solutions and how to experiment safely.

The book will embrace the following: more useful information on Microsoft Windows, additional information on Microsoft Word, more information on using e-mail and the Internet, and introductions to Microsoft Excel, PowerPoint and Access, and other useful programs.

Die Baie, Baie, Baie Maklike Stap vir Stap Rekenaarboek 2
AFRIKAANS

INHOUD

Lees hier voor jy begin
Om met programme en vensters te werk
Orden jou lergidse en lers
Dokumente in Microsoft Word
Om sierlike dokumente in Word te skep
Meer oor die Internet en E-pos
Om jou stelsel doeltreffend te hou
Inleiding tot spreitabelle (Excel)
Inleiding tot ander programme

Title: Die Baie, Baie, Baie Maklike Stap vir Stap Rekenaarboek 2
Authors: Gavin Hoole and Cheryl Smith
Illustrator: Cheryl Smith
Binding: Paperback
Pages: 136
Language: Afrikaans
Published: 2004
Imprint: Struik
ISBN: 1868729001

DESCRIPTION:

Die Baie, Baie, Baie Maklike Stap vir Stap Rekenaarboek 2 is 'n opvolg tot die baie gewilde eerste boek wat op beginners gerig is, en dit is 'n stappie verder in 'n poging om rekenaars te verstaan.

Hierdie stap-vir stap handleiding is nie bedoel om die rekenaar gebruiker n deskundige in n spesifieke program te maak nie, maar dit gee eerder addisionele praktiese wenke en aanwysings sodat die gebruiker bewus word van wat n rekenaar alles kan doen. Dit sluit onder andere die algemene programme wat gebruik word in, en dit behoort die leser in staat te stel om veilig te eksperimenteer met 'n rekenaar en te weet waar om oplossings te vind.

Die boek bevat meer gebruikersvriendelike inligting oor Microsoft Windows, ekstra inligting oor Microsoft Word, meer inligting oor die gebruik van E-pos en die Internet, en dit stel die leser bekend aan Microsoft Excel, PowerPoint en Access, asook n paar ander handige programme.

Really Easy Computer Books